Warsztaty "Laboratorium Cervantesa" – Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier

Wydarzenia

28.09 - 7.10, 12.10 - 14.10


Wrzesień

Październik

Warsztaty "Laboratorium Cervantesa"


Powiększ obraz: zdjęcie ze spektaklu

Warsztaty teatralne do spektaklu Don Kichot

Fot.: Marta Ankiersztejn

Instytucja:
Teatr Lalka
Miejsce:
00-901 Warszawa, pl. Defilad 1
Kategoria:
 • Teatr
 • Warsztaty
Data:
03.10.2018
Czas:
09:00 - 10:30
Czas trwania:
1 godz. 30 min.
Bilet:
15 zł
Dostępność:
 • Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dla dzieci
Uczestnicy zostaną wtajemniczeni w arkana technik lalkowych i animacji przedmiotów. Staną się one narzędziami, które posłużą zarówno w lepszym rozumieniu wybranych wątków powieści Cervantesa, jak i rozpoznaniu plastycznej rzeczywistości, jej mechanizmów. Badając relacje pomiędzy słowem, rekwizytem, dźwiękiem i obrazem będzie można stworzyć własny scenariusz przygód Don Kichota w oparciu o różne środki ekspresji. Wiek uczestników: 10+

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking płatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Uwagi: Winda zewnętrzna o udźwigu 300 kg (po naciśnięciu dzwonka windy zgłosi się pracownik Teatru i uruchomi windę). Wnętrze Teatru bez progów i innych przeszkód architektonicznych.

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: przy pomocy pracownika obiektu, przy pomocy własnego asystenta, po rozkładanych szynach,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Kasa:

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością;


Powrót

Legenda:


 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Wydarzenie dla dzieci
 • Piktogram: Wydarzenie dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie dla cudzoziemców
 • Piktogram: Tabliczki z QR kodami
 • Piktogram: Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Opieka nad dziećmi 5-12 lat