Muzeum Bez Wyjątku 2018 – bezpłatne oprowadzania i warsztaty – Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier

Wydarzenia

28.09 - 7.10, 12.10 - 14.10


Wrzesień

Październik

Muzeum Bez Wyjątku 2018 – bezpłatne oprowadzania i warsztaty


Powiększ obraz: Na zdjęciu widoczny jest model statku Batory, który znajduje się na ekspozycji Muzeum. Przewodnik kładzie dłoń osoby niedowidzącej na dziób statku.

Oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni dla osób niedowidzących

Fot.: Bogna Kociumbas

Instytucja:
Muzeum Emigracji
Miejsce:
81-339 Gdynia, ul. Polska 1
Kategoria:
 • Muzeum / galeria
 • Edukacja
 • Warsztaty
Data:
28.09.2018
Czas:
10:00 - 18:00
Czas trwania:
8 godz.
Bilet:
Bezpłatne
Dostępność:
 • Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Język migowy
 • Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Audiodeskrypcja
 • Tyflografika, materiały do dotykania
 • Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
Rezerwacji warsztatów oraz oprowadzania po wystawie stałej należy dokonywać z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych, a udziału w spotkaniach tłumaczonych na język migowy min. 3 dni roboczych.

Od wtorku do niedzieli Muzeum oferuje usługi oprowadzania oraz warsztaty edukacyjne dla osób:
- niewidomych i słabowidzących,
- głuchoniewidomych,
- osób niesłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną.

Do dokonywania rezerwacji na oprowadzania oraz tłumaczenia spotkań na język migowy zapraszamy zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne. Na warsztaty zapraszamy grupy zorganizowane lub rodziny i grona przyjaciół, w których jest osoba z niepełnosprawnością i które wspólnie chciałby spędzić czas w Muzeum.

Anna Posłuszna
tel. +48 58 670 41 89
a.posluszna@muzeumemigracji.pl

Joanna Gojżewska
tel. +84 58 670 41 60
j.gojzewska@muzeumemigracji.pl

Usługi dostępne są dzięki projektowi „Muzeum bez Wyjątku 2018", na który Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna".

Pełna informacja na stronie: http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/muzeum_bez_wyjatku_2018/

Informacje o budynku

Miejsca parkingowe: Parking płatny. Miejsce dla osób z niepełnosprawnością

Wejście dla osób poruszajacych się na wózku: główne .

Sposób dostępu dla osób poruszających się na wózku: samodzielne, podnośnikiem schodowym,

Szerokość drzwi wejściowych: min. 90 cm

Wysokość progu przy drzwiach: brak progu

Kasa: dostęp do kasy dla osób poruszających się na wózku, pracownik znający język migowy,

Toalety i pokoje rodzica z dzieckiem: dostępne dla osób z niepełnosprawnością;


Dojazd

AUTOBUSEM – należy wysiąść na przystanku „Dworzec Morski – Muzeum Emigracji".
W dni powszednie liniami 119, 133, 137, 147
W soboty liniami 133, 137
W niedziele i święta linią 133


ROWEREM – od ul. Chrzanowskiego do ul. Polskiej, pod samą siedzibę Muzeum prowadzi nowo wytyczona ścieżka rowerowa;

SAMOCHODEM – tuż przed wejściem do Muzeum znajduje się kilkanaście miejsc postojowych, w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych. Nieco dalej, przed skwerem Gombrowicza znajduje się duży, bezpłatny parking na ok. 100 samochodów;

SZYBKĄ KOLEJĄ MIEJSKĄ (SKM) – należy wysiąść na przystanku „Gdynia Stocznia" i dalej pójść pieszo (ok. 20 minut) lub dojechać autobusem z przystanku autobusowego „Węzeł Ofiar Grudnia ‘70". Można też wysiąść na przystanku „Gdynia Główna" i dalej pójść pieszo ul. Starowiejską, a następnie ul. T. Wendy (ok. 25 minut). Wysiadając na przystanku "Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana", można podjechać autobusem nr 119. Rozkład jazdy SKM dostępny jest pod adresem: www.skm.pkp.pl. Powrót

Legenda:


 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niesłyszących
 • Piktogram: Pętla indukcyjna
 • Piktogram: Przenośne (osobiste) systemy FM
 • Piktogram: Język migowy
 • Piktogram: Napisy dla niesłyszących
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących
 • Piktogram: Audiodeskrypcja
 • Piktogram: Tyflografika, materiały do dotykania
 • Piktogram: Wydarzenie dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Piktogram: Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową z asystentem
 • Piktogram: Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Piktogram: Wydarzenie dla dzieci
 • Piktogram: Wydarzenie dla dorosłych
 • Piktogram: Wydarzenie dla cudzoziemców
 • Piktogram: Tabliczki z QR kodami
 • Piktogram: Wydarzenie dla osób ze spektrum autyzmu
 • Piktogram: Opieka nad dziećmi 5-12 lat